Chủ nhật, 26 tháng 05 năm 2024
Danh mục
Sản phẩm đặt biệt
Giá bán: liên hệ
Giá bán: liên hệ
Giá bán: liên hệ
17.900.000 VNĐ
Giá bán: liên hệ
Giá bán: liên hệ
Bảng báo giá
Piano
 
Yamaha Grand CF6

CF6 nâng cao tiêu chuẩn về hiệu suất cho loại đàn grand piano cho hòa nhạc tần số cao.

CF6 chân có âm thanh to, bạn có thể nhầm với loại grand piano kích cỡ lớn nhất.

Giá bán: liên hệ
Sản phẩm tương tự
Giá bán: liên hệ
Giá bán: liên hệ
Giá bán: liên hệ
17.900.000 VNĐ

0918784105

CHAT ONLINE